Bli med på minikurs i tjærebrenning på Tønsberg Vikingfestival. Kursene er gratis, varer ca tre timer og starter lørdag 13. august kl 16:30 og søndag 14. august kl 11:00

Vikinggården Guvihaug og Guvihaug Vikinglag har nylig milebrent tjære på tradisjonelt vis. Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen og fylkets avdeling for  kulturarv trenger å få i gang igjen tjæreproduksjon i Sør-Norge for å redde stavkirkene.

Kurset gjennomføres også som demonstrasjon for besøkende. Det blir  forklaring av ulike måter å brenne tjære og teori samt brenning av tjære i jerntønne/ retortebrenning. Retortebrenning går raskt og kan gjennomføres helt ned i mikroskala.  Vi begynner med å sage og kløyve tyrirøtter som stables i en 60 liters tønne så vi håper å få ut nok tjære til å bruke på det nye Gokstadskipet.

En sanselig, sosial og spennende prosess.

Noen glimt fra fullskala Tjærebrenning på Guvihaug: