Velkommen tilbake til år 871!


Vikingbyen Tønsberg, Norges eldste by, har hatt en voldsom oppblomstring av interesse for byens vikinghistorie de siste årene. Det startet med byggingen av en fullskala arkeologisk replika av Osebergskipet, «Saga Oseberg», i full offentlighet ved Brygga i Tønsberg. Siden 2015 har vi samlet vikinginteressen i en festival. I 2021 feirer vi at det er 1150 år siden Tønsberg fikk bystatus (i hht Snorre og et bystyrevedtak).

Tanken bak.

Bak festivalen står det representanter fra kunst og kultur, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning i Tønsberg og Vestfold. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen blant kommunens innbyggere og tilreisende om byen og fylkets rike vikinghistorie. Festivalen skal bidra til liv og røre i bybildet med viking som tema.
Byen blir arena for alle som ønsker å sette vikingpreg på byen, enten i form av arrangementer, utstillinger, opptreden, markedsaktiviteter eller annet. I løpet av en helg vender Tønsberg tilbake til vikingtiden. Restauranter, klesbutikker, apoteker og andre lager sin egen vikingvri. Teatergrupper har vikinggateteater, idrettslag arrangerer vikingleker, havnen fylles av vikingskip og -båter, politikerne stevner til ting på Haugar. Alle aktører i byen skal finne sin vikingvinkling og alle skal være velkomne.
Vikingfestivalen skal skape glede, slette sosiale bånd, skape samhold og gi ny viten om vikingtiden. Festivalen foregår i hele byen og er fri og åpen for alle. Hver enkelt aktør er selv ansvarlig for sine utgifter og eventuelle inntekter.

For festivalen er formidling av kunnskap om vikingliv, -hverdag og -håndverk viktig. Derfor inviteres foredragsholdere med spesialkunnskap til festivalen. Alle foredrag og seminarer er åpne for publikum.

Har du artikler/fagstoff eller annet, som kan publiseres på nettsidene våre, setter vi stor pris på om du tar kontakt med oss.

Kongstanken

Målet er å øke bevisstheten blant kommunens innbyggere og tilreisende om byens vikinghistorie og bidra til liv og røre i hele bybildet med viking som tema. Byen skal i løpet av festivalen være arena for alle som ønsker å sette vikingpreg på byen, enten i form av arrangementer, utstillinger, opptreden, markedsaktiviteter eller annet.

 

Tønsberg Vikingfestival skal være en GRATIS FESTIVAL for alle besøkende, så langt det lar seg gjøre. For å oppnå dette målet er vi avhengige av støtte fra mange. Til årets festival har vi foreløpig fått støtte fra: Vestfold Fylkeskommune, Tønsberg kommune og Gjensidigestiftelsen.

Du kan sikre deg rimelig overnatting under Vikingfestivalen her.