Haugating var vikingtidens og middelalderens fylkesting for Vestfold. Ved siden av de vanlige tingfunksjoner var det også hyllingsting for Vestfold og større deler av Norge. Det er særlig i borgerkrigstida at Haugating springer fram i kildene, for flere opprørsflokker fikk hyllet sine kongsemner der. Tønsbergområdet var et av de stedene hvor baglerne og andre opprørsflokker sto sterkt i striden mot birkebeinerne. Den første kongen vi kjenner til som ble hyllet på Haugating, var Harald Gille i 1130.

I 2017, i forbindelse med det meget nær forestående Stortingsvalget, innbyr Tønsberg Vikingfestival nok en gang til Haugating på selveste Haugar. De politiske partiene i Vestfold stiller med hver sin toppkandidat og blir spurt ut av førstegangsvelgere, representert av elever fra Færder og Greveskogen videregående skoler. De har forberedt spørsmål om saker som opptar dem som førstegangsvelgere og politikerne må svare for seg. DEn som oppnår mest gunst blant velgerne blir hyllet som Haugatings og Vestfolds konge.

Haugating blir ledet på lovkyndig vis av selveste tingdronningen Lena Fahre, direktør på Slottsfjellsmuseet.

Haugating vil bli streamet og sendes direkte på nrk.no og tb.no

 

Sted: Haugar (nordre haug) – ved mye regn (som det ikke blir) blir tinget flyttet til Slottsfjellsmuseet.

Tid: Fredag 8. september kl 13:00-14:00