«DOBBELTTIME» – TO FOREDRAG OM SLAGET I HAFRSFJORD

Slaget i Hafrsfjord! Det var slaget der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, ifølge det mange har lært på skolen.

Men var det virkelig så enkelt? Og hvorfor har vi tilsynelatende verken sikre spor etter eller sikre opplysninger om dette store og viktige slaget? Fant det i det hele tatt sted? For å sitere Wikipedia om de gamle kildene til slaget:: «De fleste regner med at slaget har funnet sted.»

Historikerne i nyere tid har hatt, og har, ulike oppfatninger om NÅR slaget fant sted. Siden vi er i Tønsberg er det på sin plass å minne om at tidfestelsen av slaget tradisjonelt også brukes til å tidfeste denne byens tilblivelse så tidlig – året før slaget – at den kalles Norges eldste by. Vi vet vel alle at det er en ganske omstridt datering av byen. Men det er altså divergerende oppfatninger også om når slaget i Hafrsfjord sto.

Mens historikerne analyserer og diskuterer de sparsomme opplysningene vi har om dette angivelig så avgjørende slaget og følgene det fikk, hevder en forening av historie-entusiaster i Rogaland å ha funnet tydelige spor etter slaget og dets omfang på Hafrsfjords bunn.

Er det noe samsvar mellom det gamle kvad og sagaene forteller, det historikerne vet, eller mener å vite, og de funn foreningen Funn i Hafrsfjord har gjort, ikke bare på fjordbunnen, men også på land?

I det første foredraget om Hafrsfjord vil vår lokale historieprofessor Bjørn Bandlien ta for seg hvordan dagens historikere vurderer Hafrsfjord-slagets betydning. Litt annerledes enn hvordan Snorre så på det …

I det andre foredraget vil Sigbjørn Daasvatn, leder i foreningen Funn i Hafrsfjord og teknologiutvikler av yrke, fortelle om tydelige funn de har gjort på Hafrsfjords bunn etter grundige undersøkelser med avansert teknologi de siste årene. Han er ikke i tvil om at de har funnet tydelige spor etter sjøslag. Og ikke bare ett …

Bjørn Bandlien

SLAGET I HAFRSFJORD OG DETS BETYDNING
Ved Bjørn  Bandlien. Støperiet, fredag 7. august kl 13:30

Sigbjørn Daasvatn

SPOR ETTER SLAGAKTIVITETER I HAFRSFJORD
Ved Sigbjørn Daasvatn. Støperiet, fredag 7. august kl 15:00