Vikingkontakten mellom Norge og Irland

Det nære forholdet mellom Norge og Irland går tilbake til 800-tallet da norske vikinger etter hvert etablerte alle de kystnære første byene, og åpnet landet mot havet, skipsfart og handel. Dublin var i en periode den viktigste handelsbyen for de vestlige norrøne områdene. Nordmennene giftet seg med keltiske kvinner, ble kristne og størsteparten bosatte seg for alltid i Irland. Ennå i dag er det mange tegn på denne nære kontakten og på den betydelige innflytelsen den tidlige keltiske kirken med utspring fra Irland har hatt på kristningen av Norge.

Ambassadør Else Berit Eikeland Else Berit Eikeland, er Norges ambassadør i Irland. Eikeland er utdannet fra Universitetet i Bergen og har Master of Management fra Handelshøyskolen BI. I 1984 var hun leder i Norsk Studentunion. Hun tok utenriksdepartementets aspirantkurs i 1987. Hennes første stasjonering utenlands var på Filippinene og i 1991 ble hun postert ved det norske generalkonsulatet i San Francisco i USA. Eikeland arbeidet i en periode fra 1994 i LO, der hun var nestleder i internasjonal avdeling, før hun i 1997 vendte tilbake til Utenriksdepartementet som byråsjef, året etter som underdirektør med ansvar for aspirantopptak. Fra 2000 var hun avdelingsdirektør i avdeling for sivilt samfunn i NORAD. Hun var ambassaderåd ved Norges ambassade i London 2004–2006, seniorrådgiver i UD 2006–2009, ambassadør ved Norges ambassade i Ottawa i Canada 2009–2012, spesialrådgiver i UD 2012–2013 og siden 2013 UDs polarrådgiver, og permanent observatør til Arktisk råd.

Kongen utnevnte i 2010 Eikeland til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden «for embetsfortjeneste»

Tid: Fredag kl 10:00
Sted: Støperiet
Pris: Gratis
Språk: Norsk

The legend of Saint Sunniva: the Irish – Norse context and the problem of a female saint

The paper will discuss the emergence of the legend in Norway and Christian impulses in the Norse colonies in Ireland and will finish off with the strange phenomenon of a female saint as the earliest saint known in Norway.

Jan Erik Rekdalprofessor i irsk språk og litteratur – og har publisert artikler om både moderne og eldre irsk språk og  litteratur.  Han har oversatt noe av denne litteraturen til norsk gjennom årene, Irsk lyrikk (Den norske  bokklubben) og Keltiske mytologiske tekster (Den norske bokklubben) blant annet.

Tid: Fredag kl 11:00
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Language: English

Urban Vikings with global network

Urban life was introduced to present-day Norway at the start of the Viking Age. Large scale excavations have demonstrated that Kaupang in Skiringssal was established by the outlet of the Oslo fjord around year AD 800. Traders and craftspeople arrived shortly after, with high quality raw materials and foreign luxury items from far and near. The densely populated settlement with small houses on regular plots stood out in an otherwise rural community, but visitors undoubtedly interacted with the urban population. The archaeological material from the area unveils that urban lifeways were rejected by the rural population, while urban products such as textiles and jewellery and other dress related items became popular among men and women of widely different economic and social standing.

Unn Pedersen

Unn Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Tid: Fredag kl 13:30
Sted: Støperiet

Pris: Gratis
Language: English

Ireland and Norway:
Similar Past – Shared Future

Dag to med foredrag åpnes av Irlands ambassadør Karl Gardner

 Ambassador Karl Gardner, became the 5th Ambassador of Ireland to the Kingdom of Norway on 11 June 2015 when he presented his credentials to HM King Harald V of Norway. Since joining the Department of Foreign Affairs and Trade in 1998, Karl has served as Consul at the Irish Embassy in Mexico and Deputy Head of Mission at our Embassy in Canada. He has also held various positions in Political Division, Corporate Services Division and the Irish Abroad Unit at the Department’s HQ in Dublin. Prior to joining the Department of Foreign Affairs, he worked for the Department of Industry and Commerce and the Civil Service Commission and studied at the Dublin Institute of Technology and the Accounting and Business College (now Dublin Business School).

Tid: Lørdag kl 11:00
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Language: English

Viking and Hiberno-Norse Dublin and its connections with the wider world

Slik kan stykking av hval ha sett ut

 

The rich archaeological evidence provided by the excavations of the early medieval town of Dublin between the ninth and twelfth centuries will be explored – in particular its trading connections with its nearest neighbours as well as with mainland Europe, Scandinavia and the North Atlantic. It will also consider Dublin as the first Irish town to establish its own episcopal see.

 Raghnall Ó Floinn held the position of Director of the National Museum of Ireland between 2013 and 2018.  He joined the Museum in 1976 as Assistant Keeper in the Irish Antiquities Division. In 2003 he was appointed as the Museum’s first Head of Collections. In that role he had overall responsibility for the care and development of the Museum’s world-renowned collections of natural history, folklife, decorative arts, history and antiquities as well as managing collections conservation, documentation and research.

A graduate of University College Dublin with an MA in Celtic Archaeology, he was elected as a Fellow of the Society of Antiquaries of London in 1996 and as a member of the Royal Irish Academy in 2005. He is an Adjunct Professor in the School of Archaeology, University College Dublin and a Vice Chairman of the Society for Medieval Archaeology, London.

His research interests lie primarily in the medieval period with a particular focus on reliquaries and the cult of relics; decorated metalwork; the archaeology of the early medieval Irish Church, antiquarians and the history of collections.

Publications: He has lectured widely and is the author of numerous papers and has co-edited a number of books, including Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age(1998) and Treasures of the National Museum of Ireland – Irish Antiquities(2002). A co-authored monograph entitled Viking Graves and Grave-Goodsappeared as part of the Museum’s Dublin Excavations Series in 2015.

Tid: Lørdag kl 13:00
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Language: English

Byggingen av Klåstadskipet – et sakte eventyr

Slik kan stykking av hval ha sett ut

Da Klåstadskipet ble gravd ut i 1970-årene, kom også deler av lasten for en dag.  I alt ca. 40 råbryner fra Eidsborg-bruddene i Vest-Telemark ble funnet.  Denne populære handelsvaren var ettertraktet  i Vikingtiden. Steinen var en ener når det gjaldt å kvesse sverd, kniver, ljåer, økser etc.  og ble helt fra 800/900-årene fraktet fra Skien både innenlands og  til andre deler av nåværende Europa.  Det var nok på en handelstur fra Skien, noen tiår før år 1000, at det omtalte Klåstadskipet forliste innerst i Viksfjorden v/ Larvik.


Jan Vogt Knutsen
 er båtbygger og har jobbet med vikingskip og andre funn fra Oseberggraven siden 2011. Har blant annet vært med å bygge Saga Oseberg, Kristinaskipet, den tredje Gokstadbåten og ledet byggingen av Klåstadskipet og den store vognen fra Osberggraven.

Jan begynte i båtbyggerlære i 1986 på Havnøy båtbyggeri under ledelse av Geir Røvik, og jobbet videre der i nesten 20 år. Så drev han Tønsberg Båtbyggeri i tre år før han begynte med vikingskip

.

Tid: Lørdag kl 16:00
Sted: Støperiet
Språk: Norsk

Valkyrienes krigssang: Slaget ved Clontarf og krigernes verden i sen vikingtid

Slaget ved Clontarf i 1014 har blitt sett på som et skille i irsk historie. Ofte har utfallet blitt framstilt som at den irske hæren under ledelse av Brian Boru slo en norrøn hær, og gjorde ende på den skandinaviske dominansen i Irland. I dette foredraget skal vi se etter spor av skandinaver på Irland , hvordan slaget ble husket i norrøne kilder, og om den irske og norske krigerkulturen kan ha hatt mye til felles også etter 1014.

The Battle of Clontarf in 1014 used to be regarded as a unified Irish victory over the Vikings, and ending the Norse presence in Irish history. More recent studies argue for more complex relations between the Irish and Norse after 1014, and in this presentation we will take a closer look at the perceptions of the Battle of Clontarf in Old Norse poetry and sagas, and sources that indicate continued Norse-Irish relations in the eleventh century. It will be suggested that traits of Irish and Norse politics and war were in common also after the Battle of Clontarf. 

Bjørn Bandliener sakprosaforfatter og professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Han har middelalderhistorie som sitt spesialfelt.

I 2012 utgav han en biografi om dronning Eufemia. Han ble tildelt Sverre Steen-prisen for 2012. Ifølge juryen fikk han den for sin «biografi om Olav Kyrre og for sin artikkelserie i Klassekampens spalte Kringla Heimsins, som også resulterte i bokutgivelsen Sagaspor.

Tid: Lørdag kl 17:00
Sted: Støperiet

Pris: Gratis
Språk: Norsk/English 

Klåstadskipets last av bryner fra Eidsborg

Slik kan stykking av hval ha sett ut

Da Klåstadskipet ble gravd ut i 1970-årene, kom også deler av lasten for en dag.  I alt ca. 40 råbryner fra Eidsborg-bruddene i Vest-Telemark ble funnet.  Denne populære handelsvaren var ettertraktet  i Vikingtiden. Steinen var en ener når det gjaldt å kvesse sverd, kniver, ljåer, økser etc.  og ble helt fra 800/900-årene fraktet fra Skien både innenlands og  til andre deler av nåværende Europa.  Det var nok på en handelstur fra Skien, noen tiår før år 1000, at det omtalte Klåstadskipet forliste innerst i Viksfjorden v/ Larvik.

 Haakon Graffer Livland er konservator NMF på Slottsfjellsmuseet, Tønsberg.  Cand. philol. Kulturhistoriker.

Tid: Fredag kl 18:00
Sted: Om bord i Saga Farmann ved brygga på Vikingodden
Pris: GRATIS
Språk: Norsk

Viking  Woodstown; its impact on modern Waterford, 9th century Ireland and its relationship with Norway

I will outline how the unexpected discovery in 2003 of the mid–9th century Viking site at Woodstown, 10km from the city of Waterford today, brought to the fore our appreciation of our Norse heritage and gave us a better understanding of the economic impact of  Viking activities in 9th century Ireland.

Eamonn McEneaney, has been heritage advisor to Waterford Council since 1992, director of Waterford Museum of Treasures since 1999, project manager of the Viking Triangle project 2007-2012.  A graduate of Trinity College Dublin where he studied medieval history, he has published extensively on the history of Waterford.

Tid:  Lørdag kl 11:45
Sted:  Støperiet
Pris:  Gratis

 

«Saga Oseberg» – How did we do it. What did we learn from it

Bygningen af Saga Oseberg var en utrolig spændende byggeproces. Osebergskibet er det bedst bevarede vikingeskib, der nogensinde er fundet og derfor også det fund, der kan give de fleste oplysninger om, hvordan vikingerne byggede deres skibe. Når vi dertil lægger, at dette skib har en fantastisk skrogform unikke detaljer og en enestående udsmykning, var selvklart en drøm at være med til at bygge en rekonstruktion af netop dette skib.

Det har altid været min ambition, at bygning af rekonstruktioner skal være med til at skabe ny viden om skibene og den historiske periode de var en del af. Byggepladsen skal være en levende historiebog, hvor tilskueren lærer blot ved at iagttage, og bådebyggerne lærer og forundredes i forsøget på at efterligne. Foredraget vil beskrive hvordan vi med rekonstruktionen af Oseberg forsøgte at leve op til disse ambitioner.

Det vil forklare hvordan vi med baggrund i studier af det originale skib, udvalgte materialerne og værktøjet til vores arbejde. Der vil blive fortalt om, hvilke opdagelser vi gjorde undervejs i vores forsøg på at efterligne alle detaljer, og hvorfor det er så vigtigt at efterligne alle detaljer. Jeg ud fra vores nærstudier af skibet prøve at beskrive hvem det var, der byggede skibet for over tusind år siden og hvordan byggeprocessen kan have foregået.

Tilslut vil jeg fremhæve nogle steder, hvor der stadig er usikkerhed om rekonstruktionen og detaljer ved skibet som stadig forundre.

 Thomas Finderup, er båtbygger fra Roskilde og har blant annet vært med på å bygge Havhingsten, danskenes vikingstolthet, og har ledet arbeidet med å bygge en arkeologisk replika av Saga Oseberg. 

 

Tid: Fredag kl 15 og Lørdag kl 14:30
Sted: Støperiet
Pris: Gratis
Language: English/Danish

 

Why do we have the Viking Age ship graves?

About kings and queens, myth and ritual, and the most elaborate funerals of pre-Christian Northern Europe

Jan Bill Jan Bill, PhD, Professor in Viking Studies and Curator of the Viking Ship Collection at the Museum of Cultural History, University of Oslo. Bill studied prehistoric and medieval archaeology at the University of Copenhagen, and wrote his dissertation over medieval shipbuilding traditions in Southern Scandinavia. In 1993-2003 he had different research and leader positions at the Centre for Maritime Archaeology, National Museum of Denmark. From 2003-2007 he worked at the Viking Ship Museum in Roskilde before in 2007 being appointed Professor at the Museum of Cultural History. Bill’s main areas of research is the Viking Age ship graves and North-European ships and seafaring before AD 1600. As Curator of the Viking Ship Collection, he is heavily involved in the development and expansion of the Viking ship museum on Bygdøy.

Tid: Lørdag kl 18:30
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Language: English

Ireland in the Early Viking Age

Nykokt tjære, rett fra milen

This lecture, using historical, archaeological and art-historical sources, will give an overview of the evidence for Scandinavian presence in Ireland in the early Viking Age (c. 800 – 1000 AD). It will place  particular emphasis on Irish-Norse relations, drawing on material culture from burials, settlements, hoards and single finds.

Raghnall Ó Floinn held the position of Director of the National Museum of Ireland between 2013 and 2018.  He joined the Museum in 1976 as Assistant Keeper in the Irish Antiquities Division. In 2003 he was appointed as the Museum’s first Head of Collections. In that role he had overall responsibility for the care and development of the Museum’s world-renowned collections of natural history, folklife, decorative arts, history and antiquities as well as managing collections conservation, documentation and research.

A graduate of University College Dublin with an MA in Celtic Archaeology, he was elected as a Fellow of the Society of Antiquaries of London in 1996 and as a member of the Royal Irish Academy in 2005. He is an Adjunct Professor in the School of Archaeology, University College Dublin and a Vice Chairman of the Society for Medieval Archaeology, London.

His research interests lie primarily in the medieval period with a particular focus on reliquaries and the cult of relics; decorated metalwork; the archaeology of the early medieval Irish Church, antiquarians and the history of collections.

Publications: He has lectured widely and is the author of numerous papers and has co-edited a number of books, including Ireland and Scandinavia in the Early Viking Age(1998) and Treasures of the National Museum of Ireland – Irish Antiquities(2002). A co-authored monograph entitled Viking Graves and Grave-Goodsappeared as part of the Museum’s Dublin Excavations Series in 2015.

Tid: Fredag kl 12:00
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Language: English

Til Miklagard med Saga Farmann
En europeisk seilas fra nord til sør – fra øst til vest.

Foredraget vil fokusere på vikingenes ferder i østerled, men også kulturimpulsene Bysants/Norge. Saga Farmanns planlagte ferd 2020-2025  blir en videreføring av det internasjonale fagseminaret «forbindelseslinjer – skip, hav og mennesker» som ble holdt i Tønsberg 2017.

Eivind Luthen (født 1951) er forfatter, redaktør, religionshistoriker og daglig leder i foreningen Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Luthen er primært kjent for å etablert den moderne pilegrimsbevegelsen i Norge, og initierte bl.a etableringen av pilegrimsveiene på Østlandet. Han har også arbeidet med vikingtid, middelalder og kystkultur. Luthen har et omfattende forfatterskap bak seg.

Tid: Fredag kl 16:30
Sted: Støperiet
Pris: GRATIS
Språk: Norsk

«Norsk Borgsenter» på Slottsfjellsmuseet

Nykokt tjære, rett fra milen

Hør mer om de spenstige planene om et borgsenter på Slottsfjellsmuseet!

 Lena Fahre er utdannet som cand mag i pedagogikk og nordisk språk og litteratur, og cand. Philol i nordisk arkeologi ved UiO med spesialisering i vikingtid/middelalder. Har jobbet i 20 år med i kultur- og museumsbransjen. Har vært daglig leder på Midgard historisk senter fra 2009-2011, avdelingsdirektør for oldtid, vikingtid og middelalder med ansvar for Slottsfjellsmuseet, Midgard, vikingskipet Gaia, formidlingssenteret på Kaupang fra 2011-2015 og fra 2015-dd museumsdirektør på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg..

Tid: Søndag kl 13:30
Sted: Slottsfjellsmuseet
Pris: GRATIS
Språk: Norsk

Norrön magi – äkta eller ej

Interaktivt föredrag med; diskussion, frågor och svar.
Lars Magnar Enoksen förtäljer om sin senaste bok, “Norse Sorcery Compendium” och frågeställningarna som uppstår när äldre inhemsk trolldom beskrivs utifrån ett praktiskt inriktat perspektiv.
Lars Magnar Enoksen Lars Magnar Enoksen (f. 1960) är författare, fördragshållare och workshoplärarare. Han har skrivit 28 böcker om norrön kulturhistoria, med tonvikt på runor, galdring, trolldom, religion, mytologi, glima och stridskonst.
Bibliografi
2018: Norse Sorcery Compendium. Galdr & Runes. 2016: Heathen Rites Of Ancient Nordic Chronicles. 2015: Runor. Mästarens handbok. 2014: Galdrs Of The Edda. 2013: Old Military rough’n’tumble. Scandinavian warrior wrestling. 2011. The History Of Runic Lore. 2010: The wisdom of the Vikings. 2010: The Viking Runes. 2010: The Viking Gods. 2010: Glima Fighting Techniques. 2010: Tävling, träning, tradition. Svenska Budo & Kampsportsförbundet 50 år. 2008: The secret art of Glima. Introduction to Viking martial arts. 2008: Stora boken om vikingarnas gudar och myter. 2008: Lilla boken om runor. 2006: Djur och natur i fornnordisk mytologi. 2005: Gudar och gudinnor i Norden. 2004: Vikingarnas stridskonst. 2003: Vikingarnas egna ord. 2001: Odens korpar. 2001: Skånska fornminnen. 2000: Fornnordisk mytologi enligt Eddans lärdomsdikter. 1999: Skånska runstenar. 1998: Runor. Historia, tydning, tolkning. 1995: Lilla runboken. Introduktion till vikingatidens runor. 1994: Nattens drottning. 1989: Starkaters sista nidingsdåd. 1988: Ärans blod.
Tid: Søndag kl 14:30
Sted: Slottsfjellsmuseet
Pris: GRATIS
Språk: Svensk

 

Klåstadskipets last – Om bryner Eidsborgbryner som handelsvare fra vikingtid til våre dager

Slik kan stykking av hval ha sett ut

Foredraget vil ta for seg Eidsborgbrynenes historikk,-brynenes  fantastiske egenskaper som kvesseredskap, brynesteinshandelens organisering og hvordan brynene ble utvunnet av  fjellet i Vest-Telemark.  Et eget kapittel vil ta for seg reiseruta til  Skien og andre handelsruter  innenlands og ut i Europa -fra Vikingtid til  1950-årene.

Foredragsholderen har skrevet bok om Eidsborgbryner og intervjuet de siste brynesteinsarbeiderne i Norge.

 Haakon Graffer Livland er konservator NMF på Slottsfjellsmuseet, Tønsberg.  Cand. philol. Kulturhistoriker.

Tid: Søndag kl 12:00
Sted: Slottsfjellsmuseet
Pris: GRATIS
Språk: Norsk