Et kart som viser georadardata fra Borre. dataene er tolket og man kan se omrisset av en stor vikinghall

Tilbake til artikkelen.