SPOR ETTER VIKINGTID OG MIDDELALDER I TØNSBERG SENTRUM

Guide er Kjell Erik Sønsterud, arkeolog i Vestfold fylkeskommune. Han har deltatt i flere arkeologiske utgravninger i Tønsberg, blant annet på tomten der Tønsberg og Færder bibliotek ligger og hvor murer etter Olavsklosteret ble avdekket og blant annet to båtgraver funnet.

Arkeolog Kjell Erik Sønsterud leder de to byvandringene som Tønsberg Vikingfestival arrangerer lørdag 14. september. Her på den nordre gravhaugen fra vikingtid på Haugar.

Arkeolog Kjell Erik Sønsterud leder de to byvandringene som Tønsberg Vikingfestival arrangerer lørdag 14. september. Her på den nordre gravhaugen fra vikingtid på Haugar. Foto: Morten Børsum

Byvandringene starter fra Jahn Teigens plass. Vandringen går over «Vikingodden», der skipsbyggervirksomheten til Stiftelsen Oseberg Vikingarv (tidligere Stiftelsen Nytt Osebergskip) har foregått siden 2010.
Første stopp deretter er i Nedre Langgate, på stedet der middelalderbåten «Tønsberg 1» ble funnet i 2009.

Neste stopp er ved Tønsberg og Færder bibliotek, der deler av Olavsklosterets murer ligger synlige i underetasjen, der også båtgravenes beliggenhet er markert i gulvet. Til klosteret var knyttet Nordens største rundkirke, og ruinene av denne ligger tvers over gaten.

Etter en liten avstikker, for å peke ut stedet der det i 2011 ble tatt boreprøver som gir en pekepinn om hvor tidlig Tønsberg var i utvikling fra gård til by, tar Sønsterud byvandrerne med til Torvet og forteller om «Vor Frues kirke», som lå der.

Kursen settes så mot Gråbrødregaten, der Trond Barth Andersen åpner porten til gårdsplassen sin og viser fram spor etter Gråbrødreklosteret som fransiskanermunkene hadde i området.

Videre går vandringen opp til  det gamle tingstedet Haugar, og de store gravhaugene fra vikingtid som ligger der. Ikke mange byer har vel slike midt i sentrum!?

Nest siste post på programmet er storgården Túnsberg, (jfr. arkeolog Jan Brendalsmos foredrag om denne på festivalens åpningsdag), som har gitt byen navn. Hvor lå den og hva vet arkeologene om den?

Vandringen avsluttes ved Tønsberg domkirke der Kjell Erik Sønsterud forteller om Lavranskirken som engang lå der. På veien dit viser han hvor Peterskirken lå.

Fredag 13.9 kl. 12.00.
Lørdag 14.9 kl. 12.00 og 14.00

Den søndre gravhaugen på Haugar er kjempestor. Vet vi hvem som ble hauglagt på Haugar?

Den søndre gravhaugen på Haugar er kjempestor. Vet vi hvem som ble hauglagt på Haugar? Foto: Morten Børsum